Projekt

Miejsce Informacji i Pamięci o Filiach Obozu Koncentracyjnego powstało z inicjatywy Rady byłych Więźniów obozu koncentracyjnego Mittelbau-Dora. W czasie uroczystości 40-lecia spółki Bergsicherung Ilfeld GmbH przeprowadzono zbiórkę, która umożliwiła realizację tego projektu w roku 2015. Od tej pory 39 tablic umocowanych na byłej rampie kolejowej na terenie miejsca pamięci przypomina o podobozach kompleksu obozu koncentracyjnego Mittelbau. Za pośrednictwem kodów QR można na miejscu uzyskać szybki dostęp do niniejszej strony internetowej z dodatkowymi informacjami na temat poszczególnych obozów.

Miejsce Pamięci i Informacyjne Podobozów

Obóz Dora stał w centrum dużej sieci podobozów na południu gór Harz. Tę sieć przekształcono w niezależny kompleks obozowy Mittelbau w październiku 1944 roku. W kwietniu 1945 roku do kompleksu obozowego Mittelbau należało 39 podobozów, których w 1945 roku SS więziło ponad 40 tysięcy ludzi. W większości obozów należących do Mittelbau więźniowie zajmowali się powiększaniem sztolni. Jednak prawie żadna z podziemnych komór nie została dokończona. Sztolnie miały być przeznaczone między innymi na zakład lotniczy firmy Junkers-Konzern oraz dla celów przemysłu olejowego. W pobliżu robót SS założyło obóz z baraków. Największe podobozy powstały niedaleko Nordhausen, w gminach Ellrich, Harzungen oraz Rottleberode.